RU UA
Що таке коучинг?

Що таке коучинг?

12.04.2021 Категорія: Про коучинг Переглядів: 282 Коментарів: 0

Закцентувавши увагу теоретиків і практиків на розумових процесах, що супроводжують щоденну діяльність, коучинг відкрив широкий простір для його багатогранного вивчення й активного використання. У результаті сформувались різні напрями та школи, які відкривають все нові горизонти для особистісного і професійного розвитку. Глибинна сутність коучингу виходить за рамки звичного розуміння консультування та полягає в тому, що відповіді на будь-які питання знаходяться всередині самого клієнта.

На сьогоднішній день існує велика кількість визначень коучингу, проте в цьому матеріалі будуть представлені тільки ті, які найкраще передають його суть.

Найчастіше можна зустріти таке тлумачення, виходячи з якого коучинг (англ. coaching навчання, тренування) - це міжособистісна взаємодія між коучем і клієнтом, спрямована на досягнення цілей у різних сферах життя. М. Дауні в книзі "Ефективний Коучинг" описує цей термін також як мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчання і розвитку іншої людини.

Міжнародна Федерація Коучинга ICF говорить про коучинг як про вид співпраці, який стимулює роботу думки і креативність клієнта. З коучем людина може максимально розкрити свій особистий і професійний потенціал.

В.Є. Максимов в роботі "Коучинг від А до Я. Можливо все" презентує інші смисли цього поняття. Так, коучинг характеризується, як технологія, за допомогою якої людина переміщається з рамки проблеми в рамку конструктивного рішення. Це система взаємодії, що дозволяє побачити, відчути нові підходи та можливості, у результаті навести порядок у своєму житті.

Незважаючи на те, що коучинг  - це вид консультування, коуч не виступає в ролі консультанта, і, відповідно, не дає порад або рекомендацій. Це пояснюється відсутністю позиції експертності і всеобізнаності.
Коуч досліджує ситуацію разом із клієнтом.

Коучингові відносини створюються з тим, щоб людина просунулася до своїх істинних цілей, продуктивно й ефективно діяла та знаходила все нові і нові смисли для захоплюючих звершень.

Професійний коуч, виходячи з певних принципів, вірить у те, що в самому індивідуумі вже є все необхідне для вирішення будь-яких питань. Він допомагає об'єктивно проаналізувати сильні сторони особистості клієнта і можливості, які вони відкривають. Разом із фахівцем людина усвідомлює також свої слабкі сторони, вбачаючи в них зони росту і перспективи розвитку.

Коуч концентрує увагу клієнта на моменті тут і зараз із позитивним поглядом у майбутнє, яке визначається діями із сьогодні. Досліджується і минуле, як досвід, у якому завжди є позитивний намір та певний ресурс. Такий підхід допомагає зміцнити особистість і її внутрішні опори, відкрити в ній силу, потужність й активуват віру в себе. Зрештою це сприяє тому, що індивід усвідомлює, що він і тільки він є творцем своєї реальності та господрем свого життя.

У результаті, завдяки коучингу, клієнт значно прискорює процес самовдосконалення. Людина зменшує кількість автоматичних поведінкових реакцій і починає бачити більш широкий спектр виборів та варіантів перед собою.

Таким чином, ціль коучингу - допомога клієнту в тому, щоб усунути обмеження, розвинути свої компетенції, досягти важливих і стійких змін у будь-якій сфері діяльності, вийти на новий рівень усвідомленості, відчутно поліпшити якість життя.

Автор статті: Анна Касіян (сертифікований лайф коуч, трансформаційний коуч, коуч відносин, доктор філософії PhD).

Література:

1. Дауни М. Эффективный коучинг. Уроки коуча коучей / пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2008. — 288 с.
2. Максимов В.Е. Коучинг от А до Я. Возможно все. — СПб.: Издательство «Речь», 2004. — 272 с.
3. Уитворт Л., Кимски-Хауз Г., Сандал Ф. Коактивный коучинг: Учебник / Пер. с англ. — М.: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2004. — 360 с.

Даний матеріал є предметом авторського права. Будь-які передруки повністю або частково можливі тільки за умови активного посилання на матеріал.
Джерело: www.AnnaKasiyan.com

Коментарів: 0
avatar